โพสต์มาใหม่ล่าสุด

28 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่25มีนาคม2561
13 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้จัดทำโครงการพานักเรียน เข้าร่วมดูงานในสถานประกอบการณ์ เพื่อที่จะได้รับการฝึกงาน ในปีการศึกษา 2561 ณ บริษัท เพอร์เฟคแพค เกจจิ้ง จำกัด
22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี
19 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
29 มกราคม 2561 งบทดลองรายเดือนธันวาคม 2560
29 มกราคม 2561 งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน 2560
29 มกราคม 2561 งบทดลองรายเดือนตุลาคม 2560
24 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปี2 ก่อนออกฝึกงาน 23 ม.ค. 61
24 มกราคม 2561 โครงการอิ่มบุญอุ่นรักวันปีใหม่ 19 ม.ค. 2561

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี
27 พฤศจิกายน 2560 เอกสารสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2560
21 สิงหาคม 2560 โครงงานวิทยาศาสตร์
23 มิถุนายน 2560 วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 22-23 มิถุนายน 60
29 พฤศจิกายน 2559 ผลการประกวด “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี
27 พฤศจิกายน 2560 เอกสารสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2560
21 สิงหาคม 2560 โครงงานวิทยาศาสตร์
23 มิถุนายน 2560 วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 22-23 มิถุนายน 60
29 พฤศจิกายน 2559 ผลการประกวด “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี