กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายสุชาติโพธิ์รัง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและวิชาการ

นายนพดล สุวรรณสุนทร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสันติ นิลดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โพสต์มาใหม่ล่าสุด

17 มิถุนายน 2561 รายงานผลประเมินความพอใจต่องานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 8
2 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดท่าจัด ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม 2561 งบทดลองรายเดือนเมษายน 2561
31 พฤษภาคม 2561 งบทดลองรายเดือนมีนาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561 งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561
31 พฤษภาคม 2561 งบทดลองรายเดือนมกราคม 2561
29 พฤษภาคม 2561 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดไผ่โรงวัว
28 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา และปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 28 พ.ค. 61
15 พฤษภาคม 2561 วก.สองพี่น้อง ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 ในวันเปิดภาคเรียน 15 พ.ค. 2561
7 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาปวช.ปี1-2-3 และ ปวส.ปี1-2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-4-6 พฤษภาคม 2561

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

17 มิถุนายน 2561 รายงานผลประเมินความพอใจต่องานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการวิจัยความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพที่มีต่อการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี
27 พฤศจิกายน 2560 เอกสารสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2560
21 สิงหาคม 2560 โครงงานวิทยาศาสตร์
23 มิถุนายน 2560 วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 22-23 มิถุนายน 60