ข่าวประกาศ (update)

21 พฤษภาคม 2562 ประกาศลงทะเบียนเรียนรอบล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2562
13 พฤษภาคม 2562 กำหนดการลงทะเบียน รอบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2562
10 พฤษภาคม 2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
8 พฤษภาคม 2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11 เมษายน 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครู)
2 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการทดสอบในรอบผู้สมัครทั่วไป
2 เมษายน 2562 Dowload เอกสารรายงานการไปประชุม อบรม สัมนา
20 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการครู
1 2 3 4