ข่าวประกาศ (update)

20 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการครู
12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
5 กุมภาพันธ์ 2562 ตารางกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
31 มกราคม 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
29 มกราคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
10 มกราคม 2560 เข้าพบท่านเลขาธิการ,รองเลขาธิการ , ผอ.สนผ. ที่ สอศ.
1 2 3