ครูเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง