108 อาชีพ

25 สิงหาคม 2560 วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนที่ อบต.ดอนมะนาว วันที่ 24 ส.ค. 60
22 สิงหาคม 2558 108 อาชีพ ณ โรงเรียนวัดรางกร่าง
9 สิงหาคม 2558 108 อาชีพ วัดท่าจัด
24 มิถุนายน 2558 ฝึกอบรม 108 อาชีพแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ต.บางใหญ่ วันที่ 20 มิ.ย.58
12 กุมภาพันธ์ 2558 108 อาชีพ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
9 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ “มอบไออุ่น อุ่นไอรัก” ครั้งที่8 ณโรงเรียนบ้านน้ำมุด จ.กาญจนบุรี
31 มกราคม 2558 108 อาชีพ ณ อบต.บางใหญ่
17 มกราคม 2558 108 อาชีพ ณ วัดเดิมบาง
15 ตุลาคม 2557 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่
22 กันยายน 2557 108 อาชีพ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ ตำบล อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
1 2