วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 22-23 มิถุนายน 60

Read more

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read more

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครู)

Read more

น.ศ. แผนกคอมฯ และ แผนกบัญชี วก.สองพี่น้อง ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ๓๐ ก.ค. ๕๙

Read more
หน้า 1 ทั้งหมด 6123456