คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง วันที่ 12 สิงหาคม 2560

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดินทางมาส่งนายผดุง ขวัญอ้นอินทร์มาบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ปี 2560

Read more

บันทึกความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และมอบทุนในโครงการแยกแลกยิ้ม

วก.สองพี่น้องจัดพิธี

Read more

วก.สองพี่น้องนำนศ.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดท่าเจดีย์ วันที่ 24 ก.ค. 60

Read more
หน้า 1 ทั้งหมด 812345678