เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ห้องประชุม วอศ.ปทุมธานี

Read more

วก.สองพี่น้องจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและวันภาษาไทย วันที่ 7 ก.ค. 60

Read more

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเผยแพร่ประชาส

Read more

ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องวิถีประชาธิปไตรในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี

คณะผู้บริหาร ครู บุค

Read more
หน้า 1 ทั้งหมด 3123