ผลการประกวด “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Doc1

Read more

ข้อกำหนด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดประเภทที่1 ข

Read more

เผยแพร่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Read more

เผยแพร่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Read more

วิทยาลัยฯเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในระดับภาค

Read more

จัดบูทสิ่งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยบรรหารแจ่มใส จ.สุพรรณบุรี

Read more
หน้า 1 ทั้งหมด 3123