ชีวิตน้อยนัก แต่สำคัญนัก ร่วมส่งเสด็จ”พระสังฆราช” สู่พระนิพพาน

สมเด็จพระสังฆรีาช4สมเด็จพระสังฆรีาช5สมเด็จพระสังฆรีาช6สมเด็จพระสังฆรีาช8สองธรรมราชา 7สมเด็จพระสังฆรีาช3สมเด็จพระสังฆรีาช2