ความเป็นอยู่ของทีมงาน “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”