วก.สองพี่น้อง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 60 – 30 ก.ย. 60