วก.สองพี่น้องจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและวันภาษาไทย วันที่ 7 ก.ค. 60