วก.สองพี่น้องนำ นศ.เข้าร่วมขบวนแห่เทียนของอ.สองพี่น้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 ก.ค. 2560