วก.สองพี่น้อง จัดพิธีเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ อบต.ดอนมะนาว