วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 วันที่ 3 ก.ย.60 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2

 

คะแนนสอบ