สาขางานบัญชี และคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ 6 ก.ย. 2560