วก.สองพี่น้อง ต้อนรับคณะนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรมมาตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าของโครงการ 13 ก.ย. 60