คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง วันที่ 12 สิงหาคม 2560

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดินทางมาส่งนายผดุง ขวัญอ้นอินทร์มาบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more
หน้า 1 ทั้งหมด 812345678