ปรองดองสมานฉันท์สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน 108 อาชีพ ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 24 มิถุนายน 2557

DSC_0192 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0201 DSC_0203 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0212 DSC_0215 DSC_0223 DSC_0224 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0231 DSC_0233 DSC_0239 DSC_0245 DSC_0257 DSC_0259 DSC_0261 DSC_0262 DSC_0264 DSC_0271 DSC_0273 DSC_0282 DSC_0283 DSC_0287 DSC_0291 DSC_0294 DSC_0298 DSC_0303 DSC_0307 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0210 DSC_0217 DSC_0220 DSC_0222 DSC_0229 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0265 DSC_0266 DSC_0268 DSC_0269 DSC_0270 DSC_0272 DSC_0277 DSC_0288 DSC_0305 DSC_0309