108 อาชีพ ณ วัดเดิมบาง

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมออกหน่วยฝึก 108 อาชีพ  ได้จัดทำโครงการการอบรมอาชีพแก่ประชาชน   ในวันที่ 17  มกราคม 2558  ณ  วัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  

DSC_0381 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0389 DSC_0390 DSC_0391 DSC_0393 DSC_0395 DSC_0396 DSC_0397 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0401 DSC_0403 DSC_0405 DSC_0406 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0415 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0423 DSC_0426 DSC_0427 DSC_0429 DSC_0430 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0435 DSC_0437 DSC_0438 DSC_0439 DSC_0440 DSC_0443 DSC_0445 DSC_0449 DSC_0456 DSC_0458 DSC_0459 DSC_0462 DSC_0463 DSC_0466 DSC_0469 DSC_0470 DSC_0472