โครงการสื่อการเรียนการสอน นายวิทยา เฉลิมบงกช ปวช.3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

SketchUp8 เบื้องต้น

https://www.youtube.com/watch?v=rRW2ae-TSG0

SketchUp8 เบื้องต้น 2 การสร้างโซฟา

https://www.youtube.com/watch?v=910H2SoQT8Y

SketchUp8 เบื้องต้น 4 การสร้างบ้าน 3D แบบง่ายๆ

https://www.youtube.com/watch?v=5r8p7fIijc0

SketchUp8 เบื้องต้น 3 การสร้างห้องน้ำสมัยใหม่ แบบง่ายๆ

https://www.youtube.com/watch?v=8jkyvNQBbhQ