การจัดการเรียนการสอนคู่ขนานสายสามัญกับสายอาชีพ

นายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมกับ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนคู่ขนานสายสามัญกับสายอาชีพ  ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 

DSC_0176 DSC_0177 DSC_0178 DSC_0183 DSC_0184 DSC_0186 DSC_0188 DSC_0190 DSC_0193 DSC_0199 DSC_0201