พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 31 มีนาคม 2558  วิทยาลัยกาอาชีพสองพี่น้องจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายนพดล  สุวรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง  เป็นประธานในพิธี โดยมีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

DSC_1254 DSC_1255 DSC_1256 DSC_1257 DSC_1258 DSC_1259 DSC_1260 DSC_1261 DSC_1262 DSC_1263 DSC_1264 DSC_1265 DSC_1266 DSC_1267 DSC_1268 DSC_1269 DSC_1270 DSC_1271 DSC_1272 DSC_1273 DSC_1274 DSC_1275 DSC_1276 DSC_1277 DSC_1278 DSC_1279 DSC_1280 DSC_1281 DSC_1282 DSC_1283 DSC_1284 DSC_1285 DSC_1286 DSC_1287 DSC_1288 DSC_1289 DSC_1290 DSC_1291 DSC_1292 DSC_1293 DSC_1294 DSC_1295 DSC_1296 DSC_1297 DSC_1298 DSC_1299 DSC_1300 DSC_1301 DSC_1302 DSC_1303 DSC_1304 DSC_1305 DSC_1306 DSC_1307 DSC_1308 DSC_1309 DSC_1310 DSC_1311 DSC_1312 DSC_1313 DSC_1314 DSC_1315 DSC_1316 DSC_1317 DSC_1318 DSC_1319 DSC_1320 DSC_1321 DSC_1322 DSC_1323 DSC_1324 DSC_1325 DSC_1326 DSC_1327 DSC_1328 DSC_1329 DSC_1330 DSC_1331 DSC_1332 DSC_1333 DSC_1334 DSC_1335 DSC_1336 DSC_1337 DSC_1338 DSC_1339 DSC_1340 DSC_1341 DSC_1342 DSC_1343 DSC_1344 DSC_1345 DSC_1346 DSC_1347 DSC_1348 DSC_1349 DSC_1350 DSC_1351 DSC_1353 DSC_1354 DSC_1355 DSC_1356 DSC_1357 DSC_1358 DSC_1359 DSC_1360 DSC_1361 DSC_1362 DSC_1363 DSC_1364 DSC_1365 DSC_1366 DSC_1367 DSC_1368 DSC_1369 DSC_1370 DSC_1371 DSC_1372 DSC_1373 DSC_1374 DSC_1375 DSC_1376 DSC_1377 DSC_1378 DSC_1379 DSC_1380 DSC_1381 DSC_1382 DSC_1383 DSC_1384 DSC_1385 DSC_1386 DSC_1387 DSC_1388 DSC_1389 DSC_1390 DSC_1391 DSC_1392 DSC_1393 DSC_1394 DSC_1395 DSC_1396 DSC_1397 DSC_1398 DSC_1399 DSC_1400 DSC_1401 DSC_1402 DSC_1403 DSC_1404 DSC_1405 DSC_1406 DSC_1407 DSC_1408 DSC_1409 DSC_1410 DSC_1411 DSC_1412 DSC_1413 DSC_1414 DSC_1415 DSC_1416 DSC_1417 DSC_1418 DSC_1419 DSC_1420 DSC_1421 DSC_1422 DSC_1423 DSC_1424 DSC_1425 DSC_1426 DSC_1427 DSC_1428 DSC_1429 DSC_1430 DSC_1431 DSC_1432 DSC_1433 DSC_1434 DSC_1435 DSC_1436 DSC_1437 DSC_1438 DSC_1439 DSC_1440 DSC_1441 DSC_1442 DSC_1443 DSC_1444 DSC_1445 DSC_1446 DSC_1447 DSC_1448 DSC_1449 DSC_1450 DSC_1451 DSC_1452 DSC_1453 DSC_1454 DSC_1455 DSC_1456 DSC_1457 DSC_1458 DSC_1459 DSC_1460 DSC_1461 DSC_1462 DSC_1463 DSC_1464 DSC_1465 DSC_1466 DSC_1467 DSC_1468 DSC_1469 DSC_1470 DSC_1471 DSC_1472 DSC_1473 DSC_1474 DSC_1475 DSC_1476 DSC_1477 DSC_1478 DSC_1479 DSC_1480

SIACE_0234 SIACE_0235 SIACE_0236 SIACE_0237 SIACE_0238 SIACE_0239 SIACE_0240 SIACE_0241 SIACE_0242 SIACE_0243 SIACE_0244 SIACE_0245 SIACE_0246 SIACE_0247 SIACE_0248 SIACE_0250SIACE_0249  SIACE_0251 SIACE_0252 SIACE_0253 SIACE_0254 SIACE_0255 SIACE_0256 SIACE_0257 SIACE_0258 SIACE_0259 SIACE_0260 SIACE_0267SIACE_0261 SIACE_0262 SIACE_0263 SIACE_0264 SIACE_0265 SIACE_0266  SIACE_0268 SIACE_0269 SIACE_0270 SIACE_0271 SIACE_0272 SIACE_0273 SIACE_0274 SIACE_0275