ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการนายนพดล สุวรรณสุนทร ได้กล่าวถึงแนวนโยบายในการบริหาร การพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย  และรับเงินเรียนฟรี

DSC_1227 DSC_1228 DSC_1230 DSC_1231 DSC_1232 DSC_1234 DSC_1235 DSC_1236 DSC_1239 DSC_1244 DSC_1247 DSC_1249 DSC_1252 DSC_1253 DSC_1256 DSC_1258 DSC_1261 DSC_1265 DSC_1268 DSC_1271 DSC_1273 DSC_1276 DSC_1282 DSC_1284 DSC_1285 DSC_1287 DSC_1295 DSC_1297 DSC_1301 DSC_1303 DSC_1304 DSC_1310 DSC_1315 DSC_1317 DSC_1318 DSC_1319 DSC_1321 DSC_1322 DSC_1323 DSC_1325 DSC_1326 DSC_1327 DSC_1328 DSC_1331 DSC_1332 DSC_1334 DSC_1335 DSC_1336