108 อาชีพ วัดท่าจัด

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดทำโครงการการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 108 อาชีพ   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558  ณ วัดท่าจัด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

DSC_1727 DSC_1730 DSC_1731 DSC_1735 DSC_1737 DSC_1738 DSC_1739 DSC_1740 DSC_1742 DSC_1743 DSC_1744 DSC_1745 DSC_1746 DSC_1747 DSC_1748 DSC_1750 DSC_1752 DSC_1754 DSC_1755 DSC_1756 DSC_1757 DSC_1758 DSC_1759 DSC_1761 DSC_1762 DSC_1763