108 อาชีพ ณ โรงเรียนวัดรางกร่าง

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดทำโครงการการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 108 อาชีพ   ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนวัดรางกร่าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013DSC_0016    DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052DSC_0056 DSC_0055DSC_0015DSC_0053 DSC_0054 DSC_0014   DSC_0059 DSC_0060 DSC_0064DSC_0067DSC_0065DSC_0063   DSC_0066  DSC_0068 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0169 DSC_0177 DSC_0189