ปฏิบัติการช่วยเหลือ “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

“อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”
โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์บริการที่ 149 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมกับ วิทยาลับการอาชีพบางแก้ว