โครงงานวิทยาศาสตร์

1. พัดลมควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

 

2. ความเข้มข้นของสารละลายผงซักฟอกที่มีต่อการเจริญเติมโตของถั่วงอกและต้นหอม

 

3. หน้ากากเป่าควันเชื่อม