วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้จัดทำโครงการพานักเรียน เข้าร่วมดูงานในสถานประกอบการณ์ เพื่อที่จะได้รับการฝึกงาน ในปีการศึกษา 2561 ณ บริษัท เพอร์เฟคแพค เกจจิ้ง จำกัด