ประชุมปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมจัดทำรูปแบบเนวทางการพัฒนสหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาจั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร 24-26 มิถุนายน 2561