วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 26 มิถุนายน 2561