การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ.วิทยาลัยอาชีวสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561