วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ณ ระเบียงไม้รีสอร์ท ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561