คำสั่ง ประจำปี 2560

27 มิ.ย. 60 ผอ.สำนักสมรรถนะ

27 มิ.ย. 60 ศรัณโรจน์ นักเรียน

27 มี.ค. 60 สุภารัตน์ จ.นครนายก

27 เม.ย. 60 ผอ ทัศนี บ.สามมิตร

27 ส.ค – 3 ก.ค. 60 สิทธิกานต์ นักเรียน พิษณุโลก

27-29 ม.ค. 60 อ.สุนิสา ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว

28 ก.ค. 60 ทัศนีย์ เมืองทองธานี.

28 มิ.ย. 60 สุภารัตน์ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี

28 มิ.ย.60 สิทธิกานต์ นักเรียน วก.อู่ทอง

28 เม.ย.60 ผอ. สุพจน์ วอส.ปทุม docx

28-30 เม.ย. 60 อ.พลาดร นครนายก

30 ก.ค. 60 อ.ศรัศโรจน์.

30 ก.ค. อ.วรรณะ วิชาญ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

30 มิ.ย. -1 ก.ค.. 60 ผอ. รร.สองพันบุรี

30 มิ.ย. -1 ก.ค.. 60 อ.สุนิสา รร.สองพันบุรี

30 มี.ค 60 ผอ. งานทะเบียน ปทุมธานี

31 ม.ค. 60 ผอ.อ.สุนิสา นนทบุรี

1-2 พ.ค..60 ผู้บริหาร วอศ.ปทุม docx

1-3 พ.ย. 60 ผอ. ลำปาง

1-3 ส.ค. 60 ELsie นักเรียน กทม..

1-4 ก.พ. 60 ผอ. รร.วังยางรีสอร์ทocx

1-5 พ.ค. 60 อ.อรอนงค์ วอศ.สุพรรณบุรี

1-7 พ.ย. 60 รองสุชาติ ลูกเสือ

1-7 เม.ย. 60 ลูกเสือdocx

1-12 พ.ค.. 60 ผอ ทัศนี บ.สามมิตร

2 ก.ย. 60 พิมพาภรณ์ วอศ.ปทุมธานี.

2 ต.ค. 60 อ.เสาวลักษณ์ บางกอกพาเลส

2-3 ส.ค. 60 รองสันติ อศจ.สุพรรณบุรี

2-4 ก.พ. 60 ทอรุ้ง ไบเทคบางนา

2-7 เม.ย. 60 อ.เสาวคนธ์ อยุธยา

3 ก.ย. 60 อ.เสาวลักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา

3….ต.ค.-60 อ.สิทธิกานต์ ฝึกวิชาทหาร

3.6 ก.ย. 60 ผอ. รร.วังยางรีสอร์ท

3-4 เม.ย.. 56ผอ.นพดล อ.เสาวคน กทมdocx

3-6 ก.ย.. 60 สุพรรษา. รร.วังยางรีสอร์ท

3-8 พ.ค. 60 รองเง็กไน้ สิ่งประดิษฐ์ กทมdocx

4 ม.ค 60 ผอ วท.อุทัยธานี

4-5 พ.ค. 60 อ.พิมพ์พิศา แจ้งวัฒนะ

4-5 ส.ค. 60 รองสุชาติ วท.โพธาราม

4-6 ต.ค. 60 ลูกเสือครูวิเชียร จ.เพชรบุรี.

4-7 พ.ย. 60 อ.วีระ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

5 -7 ต.ค. 60 อ.พานุเกียรติ

5 เม.ย. 60 รองสันติ กทม

5 ส.ค. 60 อ.อรอนงค์ โครงการศึกษาดูงาน อัมพวา

5-7 ม.ค. 56 อ.วรรณะ ขอนแก่นdocx

5-7 ม.ค. 56ผอ.นพดล ขอนแก่นdocx

6-8 พ.ย. 60 อ.เสาวคนธ์ สิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา

6-10 ก.พ. 60 อ.ปิ่เสถียร จ.ระยอง

7 ธ.ค. 60 7 ส.ค. 60 รองสุชาติ วท.ดอนเมือง.

7-8 ก.ย.60 ผอ. ทัศน์มน โรงแรมศุภมิตร

7-10 ม.ค. อ.เสาวคนธ์ สิ่งประดิษฐ์ ปทุมธานี

7-10 ส.ค. 60 นคร บ.ตรีซูซุ กทม

7-10. ก.ย. 60 อ.บัญชา ไบเทคบางนา docx

8-9 พ.ค. 60 อ.ทัตพิชา นครนายกdocx

8-9-ก.ค.-60-คำสั่งแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัด-ปี-2560

8-10 มิ.ย. 60 อ.พิมพ์พิศา ลูกเสือช่อสอาด

. 8-10 ส.ค. 60 รองเง็กไน้ กรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว

8-11 มิ.ย. 60 สุภารัตน์ รองเง็กไน้ จ.อยุธยา

9 ต.ค. 60 ทัศนีย์ วอศ.ปทุม

9 พ.ย. 60 ผอ. รร.ศรีอู่ทองแกรนด์

9 เม.ย. 60 รองฯเง็กไน้ กทม.

9-10 ก.พ. 60 รองเง็กไน้ จ.ระยอง

9-10 ต.ค 60 ศรัณโรจน์ นักเรียน

9-10 ต.ค. 60 อ.พิมพ์พิศา วท.ปทุม

9-10 พ.ย. 60 อ.พานุเกียรติ

9-11 ต.ค 60 อรรถพล

10 ธ.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคลากร

10 มี.ค. 60 อ.จักรกฤษณ์ รับปริญญา

10 มี.ค. 60 อ.สุนิสา ไปกรม

10-13 ก.พ. 60 อ.ศรัณโรจน์ นักเรียน

10-14 ส.ค. 60 ลูกเสือครูวิเชียร จ.เพชรบุรี.

11 ก.ย.60 ผอ.รองสันติ สอศ

11-12 พ.ย. 60 สุนิสา โรงแรมวาสิฏฐี

11-15 ก.ค. 60 อ.ทัตพิชา กทมx

12-14 ธค.. 60 รองเง็กไน้ สำนักความร่วมมือ

13-15 พ.ย. 60 รองเง็กไน้ วท.ปทุมธานี

13-16 ก.ค.. 60 ผอ. รร.วังยางรีสอร์ท

14-16 ก.ค.. 60 สุพรรษา. รร.วังยางรีสอร์ท

14-16 พ.ย. 60อ.ชาตรี จ.บุรีรัมย์

14-17 ต.ค. 60 อ.บัญชา สุราษ

15 ก.ค -6 ส.ค. 60 Fix it center

15 ก.พ. 60 อ.เสาวคนธ์ เทคนิค

15 ก.ย. 60 อนุสรณ์ อยุธยา

15 พ.ค..60 ผอ. สุพจน์ กทม

15 พ.ย. 60 อ.บัญชา วท เพชรบูรณ์

15 มี.ค. 60 รองเง็กไน้ สมุทรสงคราม fix it

15 ส.ค. 60 ผอ. สน.พัฒนาสมรรถนะครู

15-16 ก.ค. 60 อ.เสาวคนธ์ นครสวรรค์

15-16 ก.ค.. 60 อ.ปิ่นเสถียร. รร.วังยางรีสอร์ท

15-18 ส.ค. 60 สุนิสา สุพจน์

15-22 ก.ค. 60 สิทธิกานต์ นักเรียน ประจวบ

15-ก.ค-6-ส.ค.-60-Fix-it-center

16 ก.พ.60 ผอ. สุพจน์ ปทุมธานี

16-18 มิ.ย. 60 รองเง็กไน้ สิ่งประดิษฐ์ ระยอง

16-18 ส.ค.. 60 รองเง็กไน้ จ.นนทบุรีx

17 มี.ค. 60 สุนิสา ภาคกลาง

17-18 ก.ค. 60 รองสุชาติ ทาวน์อินทาวน์

17-19 ก.ค. อ.กฤษณะ ชลบุรี

17-19 ต.ค.. 60 รองเง็กไน้สุกัฯฃญญา กาญจนบุรี

18 ก.ค.. 60 อ.ทัศนีย์ วอศ.ปทุมธานี.

18 ต.ค. 60 ผอ ทัศนี บ.sss

18-20 ก.พ. นคร นักเรียน

19 เม.ย. 61 อ.กฤษณะ วท.ราชบุรี

19-20 อ.เสาวคนธ์ สิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา

19-20 ต.ค. 60 สุภารัตน์ กทม

19-21 ก.ค. 60 อ.เสาวคนธ์ ทาวอินทาวน์

20 ก.ค. 60 อ.ทัศนีย์ วอศ.ปทุมธานี.

20 ก.ค. 60 อ.เสาวลักษณ์ นครนายก

20 ม.ค. 60 อ.กฤษณะ กทม

20 เม.ย.60 ผอ. สุพจน์ นนทบุรี docx

20-21 มี.ค. 60 ดูงานประจวบ

20-22 ก.ย. อ.กฤษณะ กาญ

21 ก.ค. 60 รองสันติ ทอรุ้ง วก.อู่ทอง

21-22 ธ.ค. 60 ทัศนีย์ โรงแรมสองพันบุรี

21-23 ก.ย. 60 ศึกษาดูงาน วท.เพชรบูรณ์

22 ส.ค.. 60 อ.อำพร สถานีตำรวจ จังหวัดสุพรรณ

22-23 มิ.ย. 60 อ.จันทร์จิรา โครงการวิทยาศาสตร์

22-23 ส.ค.. 60 รองเง็กไน้ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

23 มี.ค. 60 อ.จักรกฤษณ์ รับปริญญา

23 ส.ค. 60 ผอ.สำนักติมตาม

23-25 ธ.ค. 60 อ.เสาวลักษณ์ นักเรียน สัตหีบ

23-25 มี.ค. 60 นคร ฮอนด้า

23-25พ.ย..-60 อ.สิทธิกานต์ ฝึกวิชาทหาร 3 ช่วง

24 ก.ค. 60 อ.กัญยานี กทม

24 ก.พ. 60 รองฯสันติ วัสดุภัณฑ์docx

24 มิ.ย.60 โครงการเคารพพระบรมศพ ช่างยนต์.

24 มิ.ย.60 โครงการเคารพพระบรมศพ แผนกคอมฯ.

24 มิ.ย.60 โครงการเคารพพระบรมศพ.

24-25 ส.ค..60 ผอ. สุพจน์ กระทรวจศึกษาธิการ

24-26 ก.ย. 60 อ.ศรีรัตน์ รร.วังยางรีสอร์ทocx

24-26 ก.ย. 60 ผอ. รร.วังยางรีสอร์ทocx

24-26 ก.ย. 60 สุนิสา ทาวอินทาว

24-26 พ.ย. 60 อ.อำพร โครงการอุ่นไอรัก รร.บ้านพุบ่องป่าขี

25 ก.พ. 60 สุพจน์ บรรหาร

25 พ.ย. 60 ศรัณโรจน์ นักเรียน กรรณสูต..

25 พ.ย. 60 ศรัณโรจน์ นักเรียน กรรณสูต

25-26 ก.ค. 60 อ.วีระ ชลบุรี

25-27 ก.ย. 60 อ.จักรกฤษณ์ ชลบุรี

25-28 เม.ย. 60 อ.อรรถพล กทม

25-29 ก.ย. 60 ศรัณโรจน์ นักเรียน

26 ก.ย. 60 อ.ชาตรี ม.สวนดุสิต

26-28 มิ.ย. 60 ปนัดดา ชลบุรี

26-30 ม.ค. 60 แข่งหุ่นยนต์

27 พ.ย.-1ธ.ค. 60 อ.จักรกฤษณ์ วท.สระบุรี