คำสั่ง ประจำปี 2561

1-5 ก.ย. 61 อ.บัญชา วท.สุพรรณบุรี

1-5 ต.ค.. 61 อ.ศรัณโรจน์ นักเรียน สมุทรปราการ

2 เม.ย 61 อ.บัญชา บ.บิทไว้

2-4 พ.ค. 61 อรอนงค์ กทม

2-5 มิ.ย. 61 นคร รร.สุโขทัยพรเจริญ

3 ก.ย. 61 ผอ สุพจน์ ประตูน้ำ กทม

3 มี.ค. 61 elsie โรงแรมตรัง

3 เม.ย. 61 อ.ลภัสรดา ศาลากลางจังหวัด

3 ส.ค. 61 อำพรเหล่ากาชาติจ.สุพรรณบุรี

3 ส.ค. 61 elsie วอศ.สุพรรณบุรี

3-4 ก.ค. 61 นายสันติ โครงการวิทยาศาสตร์

3-4 ก.ย. 61 อ.บัญชา จ.ชลบุรี

4 ก.ย. 61 ผอ สุพจน์ ม.ราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

4 มิ.ย. 61 พิมพ์พิศา วอศ ปทุมธานี

4-5 ส.ค. 61 พิมพ์พิศา กทม.

4-6 ต.ค. 61 อ.ปิ่นเสถียร กาญจนบุรี

5 ก.ย. 61 ผอ สุพจน์ วอศ.ปทุมธานี

5 ก.ย. 61 อ.อรอนงค์ ศึกษาดูงานแผนกบัญชี อิเล็ก

5 มี.ค. 61 ผอ. วท.สมุทรสงคราม

5-6 ต.ค. 61 อ.อรรถพล รร.บางประกอก กทม.

5-7 ก.ย. 61 สุกัญญา นักเรียน ปทุมธานี

5-8 ก.พ.61 อ.เสาวลักษณ์ รร.บางกอกพาเลช

6-7 ส.ค. 61 ผอ. จ.สิงห์บุรี

6-7 ส.ค. 61 อ.สุนิสา โรงแรมโกลเด้นดราก้อน จ.สิงห์บุรี

6-8 มิ.ย 61 ผอ รร.สองพันบุรี

6-8 มิ.ย 61 อิทธิพล รร.สองพันบุรี

7 มี.ค 61 อ.ศรัโรจน์ กฤษณะ เกษตรสุพรรณ

7-8 ก.ย. 61 อำพร ม.เกษตรศาสตร์ บางปลาม้า

7-8 ก.ย. 61 ผอ สุพจน์ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบ

7-8 มี.ค.61 อ.เสาวลักษณ์ สำนักมาตราฐาน

7-10 พ.ค 61 ศรีรัตน์ นครนายก

7-10 ม.ค. อ.เสาวคนธ์ สิ่งประดิษฐ์ ปทุมธานี

7-12 พ.ค. 61 ทัศนีย์ บ.SSS

8 พ.ย. 61 ผอ สุพจน์ วอศ.ปทุมธานี

8 ส.ค. 61 ทัตพิชาสำนักพัฒนาครู

8 ส.ค. 61 อ.บัญชา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

8-12 ต.ค. 61 อ.วรรณะ ศูนย์สิริกิติ์

8-19 ต.ค. 61 สิทธิกานต์ นักเรียน โรงเรียนอู่ทอง

9 ก.ค. 61 สุพจน์ กทม.

9 ก.ค. 61 อ.อรอนงค์ วอศ.สุพรรณบุรี

9 เม.ย. 61 อ.บัญชา บ.เฟอเพค

9-10 ก.ค. 61 อ.บัญชา โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี

9-10 ส.ค. 61 ผอ. โรงแรมสองพันบุรี

9-11 ก.พ.61 อ.เสาวลักษณ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

9-13 ก.ค. 61 อ.ศรัณโรจน์ นักเรียน ค่ายลูกเสือครูเชียร

10 ก.ย. 61 อิทธิพล กรุงเทพ

10-15 มี.ค.61 อบต.บ่อสุพรรณ วัดหนองพันเทา-Fix-it-center

11 – 13 พ.ย. 61 อ.ชาตรี จ.บุรีรัมย์

11-12 ม.ค. 61 ผอ. รองสุชาติ โรงแรมสองพันบุรี

11-13 ก.ย. 61 อ.กัญยา

11-14 มี.ค. 61 ทัตพิชา รร.รอยัล

12 ก.ย. 61 ผอ สุพจน์ วอศ.ปทุมธานี

12 ก.ย. 61 อ.เสาวคนธ์ รองสุชาติ จ.เพชรบุรี

12-14 ก.ย. 61 อ.บัญชา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ

12-14 ต.ค. 61 ลูกเสือครูวิเชียร จ.เพชรบุรี.

12-16 มี.ค. 61 ผอ รร.สองพันบุรี

13 ก.พ. 61 ผอ. รองสันติ โรงแรมสองพันบุรี

13 พ.ค. 61 อ.บัญชา โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม

13 มี.ค 61 อ.ชาตรี สองพันบุรี

13 มี.ค 61 อ.ศรัณโรจน์

13 มี.ค. 61 สุภารัตน์ สนง.คลังจังหวัด

13-14 ก.พ.61 งานทวิภาคี

13-15 มิ.ย. 61 ทัศนีย์ วอศ ปทุมธานี

13-15 มี.ค..61 อ.สุกัญญา ทาวอินทาว

14 ก.ย. 61 อำพร โรงแรมสองพันบุรี

14 ก.ย. 61 รองสุชาติ วอศ.ปทุมธานี

14-21 ก.ค. 61 สิทธิกานต์ นักเรียน กาญจนบุรี

15 มิ.ย. 61 กฤษณะ นักเรียน 30 คน

15-16 ส.ค. 61 สุภารัตน์ สนง.คลังจังหวัด

15-17 มิ.ย. 61 อ.พิมพ์พิศา รร.ชลพฤกษ์ นครนายก

15-17 มี.ค 61 อ.ชาตรี กทม.

15-17ก.ค. 61 ผอ. โรงแรมสองพันบุรี

15และ17ก.ค. 61 อิทธิพล. โรงแรมสองพันบุรี

16-17 มิ.ย. 61 อ.อิทธิพล ศึกษาดูงานจันทบุรี

16-18 ก.ค. 61 อ.เสาวลักษณ์ นักเรียน บางกอกเพส กทม

17 อ.ศรัโรจน์ กฤษณะ เกษตรสุพรรณ

17 ส.ค. 61 ทัศนีย์ อิมแพคเมืองทองธานี

17 ส.ค. 61 อ.ศรัณโรจน์ ค่ายพนิดา สุพรรณบุรี

17-19 ส.ค. 61 ศรีรัตน์ สุพรรณบุรี

18 ต.ค. 61 ทัศนีย์ กระทรวงศึกษาธิการ

18-19 ม.ค. 61 อ.อรรถพล แข่งขุ่นยนต์

18-23 มี.ค. 61 อ.ศรัณโรจน์ ลูกเสือภาค เกษตรสุพรรณบุรี

19 – 21 ส.ค. 61 กฤษณะ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์

19 -20 ส.ค. 61 ผอ สุพจน์ ขอนแก่น

19 ก.ค. 61 ผอ วอศ.ปทุมธานี

19 ก.ย. 61 ผอ รองสุชาติ สุพจน์ณ เวลา ราชบุรี

19 ก.ย. 61 อ.ทัศมนต์

19-21 มิ.ย. 61 อ.พิมพ์พิศา จ.ชลบุรี

19-21 มี.ค. 61 ผอ สันนักพัฒนาสมรรถนะ

19-23 มี.ค. 61 อ.ชาตรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ก.พ. 61 ลภัสรดา สนง.คลังจังหวัด

20 มี.ค. 61 อ.ทัศนีย์ บ.เฟอเพค

20-21 ก.พ. 61 อ.บัญชา ทาวน์อินทาวน์

20-21 ก.พ. 61 อ.วรรณะ รองสุชาติ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

20-21 ก.ย. 61 อ.อรรถพล ม.พระจอมเกล้า

20-21 พ.ย. 61 อิทธิพล ผอ.นพดล กรุงเทพ

20-22 ก.ค. 61 ผอ. อ.อำพร จ.ประจวบคีรีขันธ์

21-24 ส.ค. 61 พิมพ์พิศา นักเรียน กทม

22 พ.ค. 61 ทัศนีย์ ม.สวนดุสิต

22 พ.ค. 61 อำพร ตำรวจภูธร

22 มี.ค. 61 อ.ลภัสรดา สนง.คลังจังหวัด

22-24 เม.ย. 61 ทัตพิชา จ.นครราชสีมา

22-24 ส.ค. 61 ศรีรัตน์ สุพรรณบุรี

23 มิ.ย. 61 อ.พิมล รร.สองพันบุรี

23 มิ.ย. 61 อ.เสาวลักษณ์ รร.สองพันบุรี

23-24 ก.ค. 61 อิทธิพล ทาวน์อินทาวน์ กทม

23-25 ก.ย. 61 กฤษณะ วอศ.สุพรรณบุรี

23-25 ก.ย. 61 อ.เสาวคนธ์ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์

23-25 ก.ย. 61 อ.เสาวลักษณ์ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์

23-25 ก.ย. 61 อ.อรรถพล ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์

23-26 ก.ย. 61 อ.บัญชา วท.อุทัยธานี

23-26 เม.ย. 61 สุกัญญษ เสถียรธรรมสถาน

23-27 เม.ย. 61 จักรกฤษณ์ วท.กาญ

24 – 27 ม.ค. 61 ผอ. อ.อำพร จ.นครราชสีมา

24-25 ก.ย. 61 อ.วรรณะ วท.นครนายก

24-25 ส.ค. 61 ผอ สุพจน์ จ.นครนายก

24-26 ต.ค. 61 โครงการพัฒนาบุคลากร จ.กาญจนบุรี

24-26 พ.ค. 61 ผอ. ทัศนีย์ โรงแรมสองพันบุรี

24-26 เม.ย. 61 อ.พิมพ์พิศา รร.ทาวน์อินทาวน์

24-26 ส.ค. 61 อิทธิพล กรุงเทพ

25 ก.ค. 61 สำนักพัฒนาสมรรถนะครู ผอ.นพดล สุพจน์

25 ก.ย. 61 รองสุชาติ อยุธยา

25-30 มิ.ย. 61 อ.อรรถพล จ.สระบุรี

26 ก.พ.-3 มี.ค. 61 รองสุชาติ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี

26 พ.ค. 61 เสาวลักษณ์ โรงแรมสองพันบุรี

26 ส.ค. 61 พิมพาภรณ์ วอศเพชรบุรี

26 ส.ค. 61 อ.จรรยา กทม

26-27 ก.ย. 61 อ.พิมพ์พิศา โรงแรมวาสิฎฐีชิตี้

26-27 ก.ย. 61 อ.พิมพ์พิศา โรงแรมวาสิฎฐีชิตี้

27 เม.ย. 61 กฤษณะ วท ราชบุรี

27 เม.ย. 61 อ.พิมล ทาวน์อินทาวน์ กทม

27-28 เม.ย. 61 อ.พิมพ์พิศา นิชานัน จ.นครนายก

27-29 มิ.ย. 61 อ.บัญชา บ.มิตรซูมิชิ

28 ก.ค. 61 อ.ศรัณโรจน์ ลูกเสือ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 ก.พ. -1 มี.ค.61 อ.อรรถพล แข่งขุ่นยนต์

28 พ.ค. 61 สุชาติ ทัศนีย์

28 ม.ค. -1 ก.พ.61

อ.อรรถพล แข่งขุ่นยนต์

28 มิ.ย. 61 สิทธิกานต์ นักเรียน วก.อู่ทอง

29-30 ก.ย. 61 อ.อรรถพล นักเรียน ปทุมธานี

30 ก.ย.-2 ต.ค. 61 ศรีรัตน์ นครนายก

30 พ.ค.61 สุกัญญา ศึกษาดูงานแผนกไฟฟ้ากำลัง

30 มิ.ย. 61 อำพร วท.เทคนิค

30 เม.บ. – 5พ.ค. 61 อ.พิมล จันทบุรี

30-31 ส.ค. 61 อ.อรอนงค์ โรงแรมสองพันบุรี สถานศึกษาคุณธรรม

31 ก.ค. – 2 ส.ค. 61 ผอ. โรงแรมสองพันบุรี

31 ก.ค. – 2 ส.ค. 61 อ.พิมพ์พิศา อ.อำพร โรงแรมสองพันบุรี

31 ก.ค. 61 รองสุชาติ จ.ระยอง

31 ต.ค. 61 อ.พิมล กทม

31 พ.ค. 61 อ.ปิ่นเสถียร โรงแรมวาสิฎฐีชิตี้

31 ม.ค.-5 ก.พ. 61 คำสั่งรวม อวท.ชาติ

31 ม.ค.-5 ก.พ. 61 ทัตพิชา โครงการแนะแนวสัญจร

31 ส.ค.-2 ก.ย. 61 อ.อรรถพล นักเรียน ปทุมธานี

1 ก.ค. 61 อ.ศรัณโรจน์ ลูกเสือ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

1 มิ.ย. 61 วท.สุพรรณบุรี อ.ทัศนีย์ นักเรียน

1-5 ก.พ. 61 ผอ. อ.อรอนงค์ อวท.ชาติ