ตารางสอนของครู เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 (ปรับแก้ไข)

1.ตารางครูแผนกการบัญชี 2 2561.xls อัพเดตวันที่ 12 ธ.ค. 61 ล่าสุด

2.ตารางครูแผนกไฟฟ้า 2 2561.xls อัพเดต วันที่ 12 ธ.ค. 61

3.ตารางครูแผนกยานยนต์ 2 2561.xls อัพเดต 12 ธ.ค.61

4.ตารางครูแผนกสามัญ 2 2561.xls อัพเดต 12 ธ.ค. 61

5.ตารางครูแผนกอิเล็กส์ 2 2561.xls อัพเดตวันที่ 12 ธ.ค. 61

6.ตารางครูแผนกคอม 2 2561.xls อัพเดต 12 ธ.ค.61

 

1.ตารางครูแผนกการบัญชี 2 2561.xls อัพเดตวันที่ 17 ธ.ค. 61 ล่าสุด

2.ตารางครูแผนกคอม 2 2561.xls อัพเดต 17 ธ.ค.61

3.ตารางครูแผนกไฟฟ้า 2 2561.xls อัพเดต วันที่ 17 ธ.ค. 61

4.ตารางครูแผนกยานยนต์ 2 2561.xls อัพเดต 17 ธ.ค.61

5.ตารางครูแผนกอิเล็กส์ 2 2561.xls อัพเดตวันที่ 17 ธ.ค. 61

6.ตารางครูแผนกสามัญ 2 2561.xls อัพเดต 17 ธ.ค. 61