คณะครูและนักเรียนออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ณ องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 11 ธ.ค. 61