จัดโครงการกีฬาสีต้านยาเสพติด สองพี่น้องเกมส์

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการกีฬาสีต้านยาเสพติด สองพี่น้องเกมส์ วันที่ 23-24 มกราคม 2562