ร่วมกับอำเภอสองพี่น้อง จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมกับอำเภอสองพี่น้อง จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 28 ม.ค. 62