วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ประกาศผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 ณ บอร์ดหน้าตึก 6 (ตึกใหม่) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป