วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562