วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช.1 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562