วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะลูกเสือวิสามัญ

21 พ.ค. 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง