จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปี1 ปีการศึกษา 2562 ณ วัดท่าจัด วันที่ 24-26 พ.ค. 2562