ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจำปี 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562