วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 22-23 มิถุนายน 60

Read more

ผลการประกวด “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Doc1

Read more

ข้อกำหนด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดประเภทที่1 ข

Read more

เผยแพร่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Read more
หน้า 1 ทั้งหมด 3123