ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) update

16 กรกฎาคม 2560 วก.สองพี่น้อง จัดพิธีเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ อบต.ดอนมะนาว
17 มกราคม 2560 ปฏิบัติการช่วยเหลือ (ต่อ) “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”
16 มกราคม 2560 ปฏิบัติการช่วยเหลือ “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”
14 มกราคม 2560 ความเป็นอยู่ของทีมงาน “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”
14 มกราคม 2560 ความพร้อมและการเดินทาง “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”
3 สิงหาคม 2558 Fix it center อบต.ศรีสำราญ
28 มีนาคม 2558 Fix it center อบต.บางเลน
17 สิงหาคม 2557 Fix it Center หน่วยโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
17 สิงหาคม 2557 Fix it Center หน่วยโรงเรียนวัดบางบอน
8 สิงหาคม 2557 Fix it center หน่วยโรงเรียนวัดทุ่งคอก
1 2