ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา (update)

5 กันยายน 2561 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในวันและเวลาดังกล่าวที่วก.สองพี่น้อง
5 กันยายน 2561 วก.สองพี่น้องเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับภาคกลาง 26 ส.ค. 61
27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 26 มิถุนายน 2561
2 สิงหาคม 2560 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
18 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ห้องประชุม วอศ.ปทุมธานี
14 กรกฎาคม 2557 Electric Service Together รับติดตั้ง ต่อ เติม ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
14 กรกฎาคม 2557 Air Service Together รับบริการติดตั้ง ซ่อม ล้างแอร์ทุกยี่ห้อ
14 กรกฎาคม 2557 รับถ่ายเอกสาร ที่ร้าน “Coppy Print OK”
14 กรกฎาคม 2557 เชิญแวะชิม Ice cream ที่ร้าน “กินติม”
4 กรกฎาคม 2557 แบบฟอร์มการประเมินเอกสารแผนธุรกิจ
1 2