งานบุคลากร (update)

10 มกราคม 2560 เข้าพบท่านเลขาธิการ,รองเลขาธิการ , ผอ.สนผ. ที่ สอศ.
30 ธันวาคม 2559 การอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร การใช้โปรแกรม ศธ.02
27 ธันวาคม 2559 อบรมครูประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง
27 ธันวาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติสาสคร์ชาติไทย
7 พฤศจิกายน 2559 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
17 ตุลาคม 2559 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครู)
30 มิถุนายน 2559 ประกาศผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการปฏิบัติงาน
14 มิถุนายน 2559 ประกาศรับสมัครงาน
8 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
6 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
1 2