จัดซื้อ-จัดจ้าง (update)

21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
15 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 ธันวาคม 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing
8 พฤศจิกายน 2560 เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์และระบบ E-Testing จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2558 สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน
19 มีนาคม 2558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
11 มีนาคม 2558 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
6 มีนาคม 2558 ประกาศสอราคาจ้างสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
1 2